Om Ungekulturelle Fyrtårne

Urkraft2015

Kulturstyrelsen har i samarbejde med 25 unge udvalgt to fyrtårnsprojekter, hvor kulturinstitutioner med unge som medudviklere skaber nye, anderledes kulturtilbud. Man kan følge fyrtårnsprojekterne i hele ungekulturåret 2015.

De to fyrtårnsprojekter, som hver har vundet 250.000 kr., er Museum Østjylland og Randers Ungdomsskole: #pastmypresent samt det regionale spillested i Hillerød: Klaverfabrikken som fyrtårn.

I løbet af ungekulturåret vil fyrtårnsprojekterne dele både viden, erfaring, frustrationer og udfordringer med både kulturprofessionelle og andre interesserede.

De to projekter har vundet med følgende begrundelse:

Museum Østjylland og Randers Ungdomsskole: #pastmypresent
Ansøgningen udmærker sig ved at prioritere unge både som målgruppe, men også som medudviklere af nye og anderledes museumsarrangementer . Det gør den ved at sætte fokus på samskabelse mellem Østjyllands Museums kulturfaglighed og unge i Randers fra Randers Ungdomsskole. Bl.a. lægges der vægt på, at unge er reelle initiativtagere og medudviklere i projektet samt at projektet bryder med museets eksisterende rammer, er eksperimenterende i sin tilgang til inddragelse og er klar til den praksisændring et sådan projekt kan afstedkomme.

Klaverfabrikken/ Regionalt spillested i Hillerød: Klaverfabrikken som fyrtårn
Ansøgningen udmærker sig ved at bevæge sig ud over kanten ifht. inddragelsen af unge. Klaverfabrikken tager den hele vejen og sætter i bogstaveligste forstand de unge i front.  Bl.a. lægges der vægt på, at unge er reelle initiativtagere og medudviklere,  samt at projektet bryder  med Klaverfabrikkens eksisterende rammer, er eksperimenterende i sin tilgang til inddragelse og den praksisændring et sådan projekt kan afstedkomme.